Модул за обучение на студенти за работа с платформата за електронно обучение

Вашият курс се намира на адрес:

http://remote.harmonia1.com

Потребителското име:


Парола:

За паролата имат значение като малките, така и  големите букви и символи. Моля не променяйте паролата и потребителското си име! Ако я забравите или я изгубите, свържете се с нас, за да Ви дадем нова!

След влизане в сайта с паролата и потребителското си име - в раздел моите курсове( в лявата част на сайта от меню „Навигация“ ) ще видите всички учебни предмети/нива за обучение по език, за които имате достъп. Моля да проверите още със започване на обучението дали имате достъп до всички предмети/нива според графика. Ако някои Ви липсва, сигнализирайте в учебен отдел, за да бъде отстранен този пропуск незабавно.

График

Задължително спазвайте учебния график и на всяка начална дата за определеният предмет регистрирайте влизане в платформата и изтегляне на файлове с материали, качени по съответният предмет/език, защото по този начин се отразяват присъствия. Когато урокът се повтаря в учебния график  трябва да изтеглите едни и същи файлове повторно за  дадения предмет.

Например –инструкция за теглене на материалите за обучение по професионално обучение.

2

от 05/01/2014

 

от 00:00 ч. до 23:59 ч.

32 ч. теория

Тема за деня:

Вяра Николова

до 10/01/2014

 

Икономикс

Ненчева

3

от 11/01/2014

 

от 00:00 ч. до 23:59 ч.

32 ч.

Тема за деня:

Вяра Николова

до 20/01/2014

 

практика

Икономикс

Ненчева

В този случай сме показали част от график за обучение по професия. За да Ви се отразят присъствия по предмета „Икономикс“, трябва да влезете два пъти и да изтеглите материалите в палтформата. Веднъж в периода, посочен за теория от 05.01-10.01 и втори пък за периода, посочен за практика 11.01-10.01. Изтеглянето на файловете с лекциите точно в този период, посочен в графика Ви носи присъствие от часове, които пише като хораруим(или в случая 32 уч. часа теория и 32 уч. часа практика.

Например –инструкция за теглене на материалите за обучение по езиково обучение

1

от 16/08/2014 до 19/08/2014

от 00:00 ч. до 23:59 ч.

10 ч.

Тема за деня:

HOW DO YOU DO?,COLLEAGUES AND FRIENDS, HOW ARE YOU?, WHO'S WHO IN THE ENGLISH LANGUAGE GROUP

Сашо Николов Рангелов

2

от 20/08/2014 до 23/08/2014

от 00:00 ч. до 23:59 ч.

18 ч.

Тема за деня:

A NEW FLAT,A LETTER TO A FRIEND,A. LAST NIGHT, A DIFFICULT WEEK,A. HAPPY BIRTHDAY,TANYA'S PROBLEM,REVISION 1 (1-5): A PARTY

Сашо Николов Рангелов

3

от 24/08/2014 до 28/08/2014

от 00:00 ч. до 23:59 ч.

18 ч.

Тема за деня:

A DAILY PROGRAMME, A DAY AT THE ENGLISH LANGUAGE CLASS, GOING ABROAD, AT THE RAILWAY STATION, A. ON HOLIDAY

Сашо Николов Рангелов

 

В този случай сме показали част от график за обучение по език. За да Ви се отразят присъствия за съответното ниво трябва да влизате на всеки посочен ред от графика да изтеглите материалите в платформата. Изтеглянето на файловете с уроци точно в този период, посочен в графика Ви носи присъствие от часове, които пише като хораруим(или в случая в периода 16.09-18.09 – 10 уч. часа) Аналогично се следват стъпките и за следващите периоди..

 

Всеки обучаем има право да направи отсътвия в рамките на 20% от обущия хорариум за курса – като за професия хорариумът е 960 уч часа, а за език 300 уч. часа. Съветваме Ви да спазвате стрикно графика и да влизате редовно, защото много бързо се натрупват  отсъствия и няма как да бъдат наваксани след това.

Достъпът до платформата Ви е неограничен и имате възможност да преглеждате материалите и видео консултациите 24/7, но всяко влизане в платформата извън установения график, не Ви носи присъствие по предмета.

Тестове

Всеки предмет трябва да бъде завъшен с тест. Те се намират след лекциите.

Когато сте сигурни, че имате вече знанията, може да отворите теста като кликнете върху  него.Отваря се информация за самият тест- разрешен брой опити, период на достъпност на теста и времеви лимит за решаване. За да започнете теста натискате бутона „Започване на теста сега“Системата ще Ви пита дали сте сигурни и чак след вашето потвърждение „Започване на опита“, тестът ще се стартира.Имате на разположение определено време, което може да следите в горния ляв ъгъл, в същият раздел са посочени и броят на въпросите. В средната част на сайта са разположени и самите въпроси със съответните отговори. След като изберете правилния отговор според Вас, натискате „Отговаряне на въпроса“.След като сте се уверили, че сте отговорили на всички въпроси(те изглеждат така, когато има отговор)Трябва да намерите бутона „Следваща“ в края на теста

Натискате го и излиза резюме на опита с броя на въпросите и съответните точки по всеки от въпросите. Бутонът „ Връщане към изпълнението“ ще Ви върне обратно към теста, което означава, че може отново да прегледате въпросите и отговорите, които сте посочили. Ако решите да го ползвате, след повторния преглед, отново натиснете бутона „ Следваща“. 

За да приключите опита натискате „Предаване натеста и приключване“

Тук отново системата няма да приключи теста без да сте потвърдили с бутон „Предаване на всичко и приключване“.

След успешното предаване на теста излиза преглед с оценка от теста.


Веднъж стартиран теста, времето започва да тече и след изтичането му се затваря автоматично. Имате право на един опит и повишаване на оценките не е разрешено, освен ако оценката не е слаба. В този случай трябва да се свържете с учебен отдел, да заявите точен ден и час, в който ще решавате теста, за да Ви дадат индивидуална парола.

Last modified: Wednesday, 30 September 2015, 3:03 PM