Документи за записване

1. Копие от вносна бележка за платена такса за обучение, ако таксата е внесена по банков път.
2. Документ за самоличност.
3. Попълнен "Личен картон" по образец /на място/.

Други необходими документи, които следва да бъдат представени при записване в курс:
1. Копие от завършено средно или висше образование
2. Една актуална снимка за езиков курс  и  три актуални снимки за курс по професионално обучение.

3. Медицинско свидетелство- изисква се само за професионално обучение

Last modified: Wednesday, 15 March 2017, 4:31 PM